Hurtig optænding af grill - skorstenseffekt

Jeg holder meget af at grille, men noget af det der kan være lidt irriterende er at det kan tage en times tid fra man tænder op under kullene, til der er gang nok i dem til, at de kan hældes på grillen. Efterhånden løser flere og flere dette problem ved at købe en gasgrill, men så synes jeg mere det nærmer sig primitiv ovn end grill.

Mange gange er det hyggeligt nok at vente, hvor man kan gå rundt og forberede kød og tilbehør, og det er også en del af det Zen, der er over at grille for mig, at ting tager den tid de tager. Dog kan det være svært at nå hele programmet igennem på en hverdag, og ofte virker det også for omstændigt for noget mindre end en steg, hvilket er synd da der ikke er noget bedre end en grillet bøf.

Løsningen er <ta-da-da> skorstenseffekten, ikke noget med gas, ukrudtsbrændere eller andre mystiske gadgets, men bare god gammeldags termodynamik. Ideen er den samme som ved en skorsten, nemlig at temperaturforskellen imellem toppen og bunden driver luften igennem skorstenen, des længere skorstenen er des større temperaturforskel, des større træk hvorved mængden af ilt øges. Der er en masse andre forhold der spiller ind og beregningerne er ret komplicerede, men den bedste tilnærmelse jeg har fundet taler om at suget er propertionalt med  højden af skorstenen i ³/₂.

Fremgangsmåde

Første test blev udført ved at tænde op på normal vis i den ene grillstarter, og derefter forlænge den ved at sætte den anden grillstarter ovenpå svarende til en fordobling af højden eller næsten en tredobling af suget. Til trods for at balanceakten var lidt svær, og der er tale om en vis tilnærmelse var resultatet en tydelig positiv effekt - kul klar efter 40 minutter.

Da jeg faldt over et ventilationsrør nede på genbrugspladsen var vi klar til andet forsøg. For at teste blev røret sat løst oven på grillstarteren og det havde straks en helt tydelig virkning. Der var dog to åbenlyse problemer;

  1. Min kones pæne nypudsede væg blev sodet til ret hurtigt
  2. Det var ret vanskeligt at balancere røret ovenpå grillstarteren
Det første problem løstes let ved at eftermontere et knæk på røret, og det andet løstes ved at skære en rille på 2x7cm i røret så det gilder ned ved grillstarterens håndtag bag varmeskjoldet. Resultatet er at kullene er klar på 20 minutter.

Noter

Ventilationsrøret er 100cm langt og 20cm i diameter det er 4 gange højde eller 8 gange sug. Det bliver extremt varmt og selv med grillhandsker skal man være lidt hurtig når man fjerner det. Måske der skal laves et par hulle så man kan se hvor langt processen er og måske også et par håndtag. Muligvis er begrænsningen nu mængden af luft der kan trækkes ind i bunden, vil prøve at løfte starteren op på en rist.Kommentarer